Referenties

“Andrea geeft ruime aandacht aan de vragensteller, heeft een heldere kijk op de vraag- of
probleemsituatie en er volgt een perfecte begeleiding tijdens de opstelling. Top!”
Marcel den Heijer, Betula coaching&training

“De samenwerking met Andrea is heel prettig. Andrea is spontaan, open en zij kan zich goed verplaatsen in een ander. Ze kan heel goed inschatten waar een ouder mee zit. Ze begeleidt een familieopstelling op een zeer betrokken manier. Ze helpt ouders om inzicht te krijgen in hun eigen situatie en familieverbanden. Dit helpt enorm om snel duidelijkheid te krijgen waar een kind of een ouder mee, of familierelaties die voor een ouder of een kind al jaren een blokkade vormen om zelf op een prettige manier verder te kunnen groeien”. Lukkie Zijlstra, praktijk voor BSM therapie Dreischor

Lillian Reuter, maatschappelijk werker na afloop van een workshop bij maatschappelijk werkorganisatie Careyn, Oud-Beijerland:

“De vrouwen waren erg positief en vonden het een bijzondere avond. Degene die iets ingebracht hebben zijn verder gekomen. Ook de laatste deelneemster heeft het thuis goed afgerond. De aanwezige maatschappelijk werkers waren zeer onder de indruk en zagen veel gebeuren. Het meedoen in de opstelling maakte veel los”.

Daarnaast heb ik samen met Lukkie Zijlstra bij wijze van pilot op een basisschool in Rotterdam Lombardijen (www.decatamaran.nl) gewerkt met een groep 5 waarbij de docent aangaf alle ondersteuning te kunnen gebruiken vanwege de problemen in de groep. Het project is gebaseerd en ontwikkeld op de ervaring van Lukkie in haar praktijk in combinatie met mijn ervaringen met familie-en systeemopstellingen.

Na afloop van de pilot zijn docent, intern begeleider, directie én leerlingen verrast over de veranderingen in de groep.

“Het werk van Andrea en Lukkie op de Catamaran heeft een heel duidelijke win-win opbrengst op diverse niveaus. Voor de school  betekent  dat het een heel positieve interventie is gebleken in een klas met kinderen met veel gedragsproblemen die vooral uit de thuissituatie voort komen. Individuele leerlingen hebben  op maat de hulp gekregen die ze nodig hebben in een klassikale setting. De leerkracht heeft achtergrond informatie over de workshops en de manier van werken gekregen en kan die toepassen in andere situaties. De leerlingen gaan merkbaar beter met elkaar om, hebben geleerd om elkaar complimentjes te geven en om elkaar te waarderen om wie ze zijn”.

Arina Rook , Adjunct directeur

OBS De Catamaran

“Juffen, bedankt dat u ons geholpen heeft”. Soufian, 8 jaar

“Juf Lukkie en Juf Andrea, u bent de beste van de wereld”. Romano, 8 jaar

Reacties zijn gesloten.